Temel Yönetim Becerileri

ETKİLİ YÖNETİCİLİK

Etkili yöneticiliğin  3 Amacı.

a) Dahil Etmek

b)Öğretmek ( Şayet bir insanın fikirlerini değiştirmek istiyorsanız , tüm bildiklerinizi aktarın.  Beyin kendine verileni düşünür. )

c) İnsan yetiştirmek. ( Saygı görmek, işi devredebilme , Öğrenme süreci )

 

Etkili yöneticilik  çalışanların; Yönetici için değil, Yönetici ile birlikte çalışma duygusunu yaşamalarını sağlamaktır.

 

ACABA NEDEN ETKİLİ YÖNETİCİ OLMALIYIZ ? ( Bunu her zaman kendimize sormalıyız ! )

Maslow ‘un ihtiyaçlar Hiyerarşisi , “Bir insanın karşısındakinin  üzerindeki  gücü , karşı tarafın ihtiyaç duyduğu ve kendisine olan  güven kadardır ” der.

Maslow ,  Temel gereksinimler ;

Fizyolojik-Bedensel

Güvenlikte olma

Bir gruba ait olma

Statü kazanma  olarak temel gereksinimleri belirler.

Üst Düzey Gereksinimler ise ;

Kendini gerçekleştirme

Merakını giderme

Estetik, yaratıcılık olarak belirler.

 

ETKİLİ YÖNETİCİ KİMDİR ?

-İşleri kendi yapan değil,

-İnsanların gerçek potansiyelin ortaya çıkmasını sağlayan kişidir.

ETKİLİ YÖNETİCİLİK :  ÇALIŞANLARIN ; YÖNETİCİ İÇİN DEĞİL,  YÖNETİCİ İLE BİRLİKTE ÇALIŞMA DUYGUSUNU YAŞAMALARINI SAĞLAMAKTIR.

 

BİR YÖNETİCİDEN NE BEKLENİR ?

Kavramsal olarak beklentiler nelerdir ?

-Bilgi ( İzleme/Dağıtma /Paylaşma )

-Karar verme ( Yeni girişimleri başlatma / Sorunları giderme / Kaynakları dağıtma / Müzakere etme )

-Kişilerarası ilişkiler ( Temsilci /Yönetici/Bağlantı kurma )

İşlevsel olarak Yöneticiden Ne beklenir ?

-Planlama ( Stratejik/Operasyonel )

-Organize Etme (Düzenleyici/Bağlantıları kuran /Kaynak dağıtıcı/İnsan kaynaklarını koordine eden / Görevlendirici )

-Yürütme (Temsilci/Sözcü/Müzakereci /Öğretici/Takım oyuncusu /Sorun giderici /Girişim başlatıcı )

-Kontrol (İşleyici / Sorun giderici )

 

YÖNETİCİ OLMAK 

Beklenenler ;

Kendini yönetmek

Organizasyonu yönetmek

Durumu yönetmek

İlişkileri yönetmek

Değişimi yönetmek

 

Yetkinlikler ;

Öz disiplin

İlham verme

Gelişim odaklılık

Kolaylaştırmak

Vizyoner olmak

 

YÖNETİCİ OLMA

-Zihinsel bir tutumdur.

-Başkalarının sizi  ne olarak gördüğünden çok ,Sizin kendinizi nasıl gördüğünüzle ilgilidir.