Stok deponuzda mı yatıyor ? Tekrar düşünün !!!

Stoklarınız hala depolarınızda mı yatıyor? Lütfen, yanlışı kabul edin! Suçlu aramak yerine çözüm üretmeliyiz. Sonraki sezon bütçenizi doğru planlamak önceliğimiz olmalıdır.  Amaç, fazla sipariş yazarak bir nevi stokları yüklenmek kaidesiyle hedeflere ulaşmakta olmamalıdır. Hedef, doğru adetlerle  +- %5’lik paylarla gerçek hedeflere ulaşabilmektir.

Yapılan planlama hataları bizleri istemeden de olsa stoklardan kurtulmak için daha fazla iskonto yapmanıza zorluyor. Karşılığında, marka algısı müşteri nezdinde indirim markası olarak görülmete başlanıyor. Perakendenin en önemli kalemlerinden belkide en önemlisi fiyat kalemidir. Ürünün performansını ve gelecekte o ürünle ilgili bir sonraki sezonlarda da yatırım yapılıp yapılmayacağını,ürüne verdiğimiz fiyatla belirlemiş oluruz. Karlılığı etkileyen önemli en önemli parametredir.

Peki fiyata nelerin etki ettiğini düşündük mü? Makro düzeydeki verileri dahil etmezsek (enflasyon, milli gelirdeki büyüme gibi) fiyat bazlı satış, adet ortalama, seçenek sayısı, indirim oranları gibi değerlerimizden oluşan optimum bir fiyat aralığı oluşturmalıyız. Satış fiyatı belirlerken ürünün müşteri tarafından talep edilebilirliğini de hesaba katmamız gerekir. Aksi halde, bu gerçekleri gözardı edip yalnızca istediğimiz gibi davranır, arz-talep rekabeti unutursak yıkılan sadece kendi hayellerimiz değil markalar da olur.

Tags: