Sıcaklık değerlerinin satış ile harmanlanması

Ölçümlemediğimiz veriyi yönetemeyiz. Doğru planlama ve alokasyon yapabilmek adına ürünlerin ortalama sıcaklık değerlerini hangi sıcaklık aralıklarında satışa uygunluğunu bilmemiz bizim için süreci yönetmek adına bir kolaylıktır. Geçmiş yılın verilerini kullanarak önümüzdeki sezonun sıcaklık verilerini bölgesel olarak hesapladığımızda sevkiyatlarımıza daha kolay yön verebiliriz. Hatta sahadaki, mağazalardan elde edilen verileri de sisteme entegre etmek, personelin gözlemlerini değerlendirmelere kaymak gerekir.

Bölgesel olarak raporu incelediğimizde 2014 yılı ortalama sıcaklık 6,8 derece iken bölgesel satış adetlerini ve sıcaklık değerleriyle bağlantı kurduğumuzda önümüzdeki yıl tahmini sıcaklıkla birlikte sevkiyatımızda öne çıkacak kalemleri daha rahat belirleyebiliriz.