Satış kaybı

Satış kaybı pek gözükmese de perakende firmalarının stoksuzluk dönemlerini devamlı surette takip etmesi gereken bir  kalemdir.

  • Satış kaybının bir çok sebebi olabilir.
  • Stok bitmesi. ( Planlamanın trendi iyi okuyamaması )
  • Rpt lerin zamanında verilememesi. (Zamanında ileriye dönük satış tahmininin yapılamaması )
  • Termin gecikmeleri. (Buying veya üretici zamanlı gecikmeler )
  • Doğru ürün adet planlaması yapılamaması (yanlış ürün yönlendirilmeleri )
  • Yanlış ürün tercihi.(Buyingin trendi okuyamaması)
  • Allocatıon kaynaklı replenishment yüzünden kaynaklanan hatalar.

Bu noktaların doğru yöneltilmesi satış kaybını minimum derecede azaltacaktır. Satış kaybında ürünün zamanla olan direkt ilişkisini göz önüne alarak, ilişkilendirmeler kurarak bu yapıyı yönetmeliyiz.