PERAKENDE MATEMATİĞİ – 1

Perakende matematiğinin amacı günlük, haftalık yapılan operasyonel ve karar alma süreçlerinde kullanılan işlemlere varsayımlara hakim olmak. Şirketinizin verimliliğini arttırmak.

 

1-1)Perakende Satış Fiyatı Nedir ? (Sales Price )

 

Ürününüzü satmak istediğiniz fiyattır. Kdv dahil fiyattır.

Örnek:15,90 TL

 

1-2)Maliyet Nedir ?

 

Maliyet ürünün güncel kur verilerine göre hesaplanan birim maliyetidir.

 

1-3)SMM Nedir ? (Satılan malın maliyeti )

 

Stoklarınıza girecek olan ürünün stoklarınıza  teslim sürecine ” Satılan malın maliyeti ” denir.  Üreticilerle pazarlık yapılabilmesi için istenen ürünün SMM sinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu değer kar ve zarar hesaplamalarında kullanılacaktır.

Bu maliyete depo,merkez giderleri,personel giderleri dahil edilmemiştir.

 

SMM= Malın maliyeti * SAtış adet

 

Örnek 1 :

 

Bir A ürününü 10 Tl olarak alalım.

Bu üründen sezonda 500 adet satış gerçekleştirdik.

Bu ürünün SMM si nedir ?

 

SMM = 10*500 = 5000 TL dir.

 

1-4)Mark – Up Nedir ?

 

Üreticiden aldığınız ürünlerin satış fiyatına karar vermek için maliyetinin kaç katına satış yapılacağının belirlenmesi gerekmektedir.

Karımızı bu oran belirleyecektir. Üreticiden aldığınız ürünün satış fiyatının ,satın alma maliyetinin kaç katına satıldığını ifade eden değere ” Mark Up ” denir.

 

Mark Up: Satış fiyatı / Satılan Malın Maliyeti

 

Örnek 2:

 

15,9 TL ye satılan bir gömlek 4,9 TL ye alınmıştır .Buradaki Mark up çarpanımız nedir ?

 

Mark Up: Satış fiyatı / Satılan Malın Maliyeti

 

Mark up : 15,9/4,9 =  3,24

 

 

1-5)İSKONTO NEDİR ?

 

Satılan ürünün satış fiyatı değiştirmeden , özel olarak PSf üzerinden yapılan özel indirim ve kampanyaya dayalı fiyat indirimidir .

 

Örnek 3:

 

-% 30 personel indirimleri bir iskontodur.

 

 

1-6 ) TUTAR (VALUE ) NE DEMEKTİR )

 

 

Sattığınız ürünlerden elde edilen toplam cirodur.

 

Tutar : Satış fiyatı * Satış adeti  ( Burada tutar Kdv dahil ve HAriç olarak ta 2 şekilde hesaplanır . )

 

Örnek 4:

 

Bir tshırt  satış fiyatı 79,9 TL dir. Bu ürünün maliyet fiyatı 19 Tl dir. Bu üründen sezon boyunca Toplam 5000 adet ürün satılmıştır.

Bu üründen totalde ne kadarlık bir ciro elde ettik ?

 

Tutar : Satış fiyatı * Satış adeti

 

Tutar : 79,9* 5000 = 399,500 TL dir.

 

Kdv hariç Tutar :   399,500 / 1+ (8 (kdv oranı )/100 )

 

Kdv hariç Tutar :  399,500/(1+0,08  )

 

Kdv hariç Tutar :  399,500/(1,08)

 

Kdv hariç Tutar :  369,907 TL dir.

 

Not: Brüt kar ve Kar marjı hesaplarında Kdv hariç satış tutarı kullanılır.

 

 

1-7) BRÜT KAR NEDİR ?

 

 

Toplam satışını yaptığınız ürünlerin Toplam tutarından ; satılan ürünlerin maliyetinin çıkarılması ile hesaplanan kar ” Brüt kar ” olarak adlandırırlır.

 

Brüt Kar : Elde Edilen Ciro – Satılan Malın Maliyeti

 

Brüt Kar : Peşine göre İskontolu Kdv Hariç Satış Tutarı – Satılan Malın Maliyeti

 

 

Örnek 5 :

 

Bir tshırt  satış fiyatı 79,9 TL dir. Bu ürünün maliyet fiyatı 19 Tl dir. Bu üründen sezon boyunca Toplam 5000 adet ürün satılmıştır.

Bu üründen Elde Edilen Brüt kar nedir ?

 

 

Tutar : Satış fiyatı * Satış adeti

 

Tutar : 79,9* 5000 = 399,500 TL dir.

 

Kdv hariç Tutar :   399,500 / 1+ (8 (kdv oranı )/100 )

 

Kdv hariç Tutar :  399,500/(1+0,08  )

 

Kdv hariç Tutar :  399,500/(1,08)

 

Kdv hariç Tutar :  369,907 TL dir.

 

SMM:Maliyet Fiyatı * Satış Adet

SMM: 19*5000

SMM: 95,000 TL

 

Brüt kar : Peşine göre İskontolu Kdv hariç SAtış Tutarı – SMM

 

Brüt Kar : 369,007-95000

 

Brüt Kar : 274 . 007 TL dir.

 

 

1-8 KAR MARJI NEDİR  ?

 

 

Elde Edilen karın toplam kazanca oranlanmasıyla elde edilen orandır .

 

Kar MArjı : Brüt Kar ( KDV hariç )/ Ciro

 

Kar Marjı : Brüt Kar ( KDV hariç ) / Peşin fiyata göre iskontolu Kdv Hariç Satış tutar

 

Örnek 6:

 

Bir tshırt  satış fiyatı 79,9 TL dir. Bu ürünün maliyet fiyatı 19 Tl dir. Bu üründen sezon boyunca Toplam 5000 adet ürün satılmıştır.

Bu üründen Elde Edilen Brüt kar Marjı nedir ?

 

 

Tutar : Satış fiyatı * Satış adeti

 

Tutar : 79,9* 5000 = 399,500 TL dir.

 

Kdv hariç Tutar :   399,500 / 1+ (8 (kdv oranı )/100 )

 

Kdv hariç Tutar :  399,500/(1+0,08  )

 

Kdv hariç Tutar :  399,500/(1,08)

 

Kdv hariç Tutar :  369,907 TL dir.

 

SMM:Maliyet Fiyatı * Satış Adet

SMM: 19*5000

SMM: 95,000 TL

 

Brüt kar : Peşine göre İskontolu Kdv hariç SAtış Tutarı – SMM

 

Brüt Kar : 369,007-95000

 

Brüt Kar : 274 . 007 TL dir.

 

Kar Marjı : Brüt kar / Ciro

 

Kar marjı :  274007/ 369007

 

Kar Marjı :  % 74

 

Sedat AYDIN