Liderlik Stilinin Gelişim Düzeyiyle İlişkisi

Günlük hayatta amirlerin çalışanlarına bilerek veya bilmeyerek uyguladıkları yönetimsel farklı liderlik stilleri uyguluyorlar.

Yöneticilerin hangi gelişim seviyesindeki çalışanlarına hangi liderlik stillerini uygulamaları gerektiğini biliyorlar mı ?

Gözlemlerimizde  yöneticilerin bir veya iki çeşit liderlik stilini uyguladığı gözlemlenmiştir. Fakat mutlak başarı ve performans için karşılıklı etkileşimleri çok iyi bilmeleri gerekmektedir.

GELİŞİM DÜZEYİ SEVİYELERİ

G1-SEVİYESİ:

Düşük yeterlilik

Yüksek bağlılık

G2-SEVİYESİ:

Düşük az yeterlilik

Düşük bağlılık

G3-SEVİYESİ:

Yüksek yeterlilik

Değişken bağlılık

G4-SEVİYESİ:

Yüksek yeterlilik

Yüksek bağlılık

UYGUN LİDERLİK STİLLERİ:

S1-DÜZEYİ

DİREKTİF VERİCİ

Tanımla-yapılandır

Kontrol ve nezaret et

S2-DÜZEYİ

KOÇLUK EDİCİ

Direktif ver ve destekle

S3-DÜZEYİ

DESTEKLEYİCİ

Dinle ,takdir et ve kolaylaştır.

S4-DÜZEYİ

DELEGE EDİCİ

Günlük işlerin ve kararların sorumluluğunu devret.

Hangi liderlik stillerini ,hangi seviyedeki çalışanlarımıza uyguladığımızda başarıya ulaşırız.

S1-DÜZEYİ

DİREKTİF VERİCİ

Yeterliliği düşük fakat şevkli ve bağlılığı yüksek olanlar için (G1).Onların işi yapmaya başlayabilmesi için tanımlanması ,yapılandırılması ve nezaret edilmesi lazım.

S2-DÜZEYİ

KOÇLUK EDİCİ

Yeterliliği bir miktar yükselmiş , ama motivasyon ve özgüven konusunda eksiği olanlar için  (G2)
Bu düzeydekilere hala yönlendirme ve nezaret lazım.Çünkü henüz tam anlamı ile tecrübeli sayılmazlar.Ayrıca özgüvenleri ve motivasyonlarını artırabilmek için kararlara katılmaya ,desteğe ve takdir edilmeye ve yardıma ihtiyaçları vardır.

S3-DÜZEYİ

DESTEKLEYİCİ

Yeterlilik seviyesi yüksek fakat motivasyonları ve özgüvenleri eksik olanlar için (G3)Bunların artık direktife ihtiyaçları yok,gerekli becerilere sahipler.FAkat motivasyonlarının ve özgüvenlerinin yükselmesi için desteğe ve yardıma ihtiyaçları vardır.

S4-DÜZEYİ

DELEGE EDİCİ

Hem yeterlilik yüksek ,hem de bağlılıkları yüksek kişiler (G4)
İhtiyaç duyduklarında çok az bir destek ve yardımla mevcut işlerini gayet  güzel yürütebilirler.
Burada liderlik stilleri ve Gelişim düzeylerine göre en uygun eşleştirmeyi; çalışanlarıyla vakit geçiren yöneticiler çok rahat bu ayrımı yapacaklardır.
Kaynak: Kişisel Liderlik ve Bir Dakika Yöneticisi