Kullanılabilirliğin Yararları ve Geliştirme Süreci İçerisine Dahil Edilmesi

Kullanılabilirliğin Yararları

  • Kullanılabilirlik, ürün geliştirme sürecindeki harcamaların azaltılmasını sağlar.
  • Daha eksiksiz bir ürünün oluşturulabilmesine olanak verir.
  • Ürüne yönelik olumsuz gelişmelerin oluşma riskinin azaltılmasını sağlar.
  • Kullanıcı memnuniyetinin arttırılmasının yanı sıra, ürüne ve organizasyona yönelik olumlu algılamaların oluşmasını sağlar.
  • Geliştirme sürecinin ilk aşamalarında, kavramların, tasarımın, akış ve içeriğin geçerliliğinin test edilebilmesine olanak verir.
  • Uygulamadaki olası değişikliklerin ve problemlerin sayısının azaltılmasını sağlar.

maxresdefault

Geliştirme Süreci İçerisine Kullanılabilirliğin Dahil Edilmesi

Kullanılabilirlik uygulamalarının geliştirme sürecinin farklı aşamalarında uygulamaya konulmasının yanı sıra kullanıcı merkezli uygulamaların sayıca azaltılması da sağlanabilir. Bir çok geliştirme grubu bu tür aktiviteleri normal geliştirme süreci döngüsü içerisine dahil etmektedir.

Kullanıcı Merkezli Etkinlikler

Geliştirme süreci, kullanılabilirlik etkinliklerinin bir özeti olarak görülebilir. Bazı aktivitelerin geliştirme sürecinin farklı aşamalarında tekrarlanması mümkündür. Aktivitelerin birçoğunun ürünün amacına yönelik olarak hedef kitle içerisinden seçilen küçük gruplar ile ölçülmesi gerekmektedir.

1. Planlama

Karar vericilerin servis/ürün ya da sistemin amaçlarını iyi tanımlayabilmeleri, kullanıcı grubunun ihtiyaçlarını, bireysel bilgilerini ve kullanıcı deneyimlerini belirleyebilmeleri gereklidir. Benzer alanların gözden geçirilmesi ve kullanıcılar gözlenerek elde edilen bulguların geliştirme sürecine dahil edilmesi sağlanmalıdır.

2. Analiz ve Gerekliliklerin Belirlenmesi

Odak gruplar, anketler, beyin fırtınası, görev analizi, kullanıcı gözlemi, görüşme, yardım birimlerinin araştırılması ve hızlı prototipleme stratejilerinin yardımı ile ihtiyaçlara yönelik bilginin toplanmasını kapsar.

3. Tasarım

Süreç içinde düşük ve yüksek nitelikli prototiplerin oluşturulması, kullanılabilirlik testleri ve anketlerin uygulanması, içerik geliştirilmesi ve bilgi mimarisine yönelik kılavuzların hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca bu süreçte uzman değerlendirmelerini göz önünde bulundurmak yararlı olacaktır.

4. Değerlendirme

Bu aşamada, durumsal testler, sesli düşünme protokolü, açıklayıcı ve senaryo tabanlı kullanılabilirlik testleri ve son anket çalışmaları ile karşılaştırma testlerinden elde edilecek verinin sürece yansıtılması sağlanmalıdır.

5. Tekrar Geliştirme ve Sürekli Düzenleme

İnternet kullanıcı günlükleri (log) /stat analizleri, içerik ve bilgi denetimleri (doğruluk, zamanlılık ve tutarlılık için), periyodik kullanılabilirlik testleri, kullanıcı memnuniyet araştırmaları, kullanıcı geri bildirimleri, kullanıcılar için günlükler oluşturulması ve yeni kavramların odak grupları (focus group) yardımı ile test edilmesi sağlanmalıdır.

Kaynak: