Kişisel Liderlik ve 1 Dakika Yöneticisi

“Çok boyutlu lider ” diye duyduğunu içinden tekrarlıyordu ………” Girişimci” ,” Bir dakika yöneticisinin ” odasına  giderken .Oraya vardığında Johnson onu hemen  “Bir dakika yöneticisinin ” yanına aldı.

 

” Yaklaşımlarımın bağlı çalışanlarımın üzerindeki etkilerini nasıl buldun ? ” diye hemen sordu , ” Bir dakika yöneticisi”.

 

Çok iyi diye cevap verdi , Girişimci. ” Sizin ” farklı insanlara farklı yaklaşım ” dediğiniz burada uygulanıyor ve iyi sonuçlar veriyor . Daha önemlisi bağlı çalışanlarınızın , onlara farklı davranmanızdan rahatsız  olmamaları.

Ben nasıl çok boyutlu bir Lider olabilirim.

” Üç  önemli beceriyi kazanmanız  gerekir,” dedi ;Bir dakika  yöneticisi :

“Eminim  bu üç beceriyi de basit bir formül haline getirmişsinizdir ” diyerek güldü Girişimci.

” Bu seferkinin pek basit olduğunu zannetmiyorum.”

Değişik liderlik yaklaşımlarını esnek olarak kullanabilmeyi öğrenmemiz gerekiyor.

Önce ,yönettiğiniz insanların ihtiyaçlarını , doğru teşhis etmeniz gerekli. Sonrada ihtiyacı olan v uygulayacağınız liderlik stili konusunda kendisiyle açık ve dürüstçe anlaşmanız gerekli. Özet olarak bu üç beceri şunlardır:

 

1-Esneklik

2-Teşhis

3-performans için ortaklık

 

“Beni heyecanlandırdınız ” dedi girişimci  ve sordu ” Önce nereden başlamalıyım ?

Biz işe önce esnekliği öğreterek başlıyoruz dedi Bir dakika yöneticisi .”İşte bunun için sizin önce bana bağlı yöneticilerle görüşerek farklı liderlik yaklaşımlarını onların ağızlarından dinlemenizi istedim .”

Girişimci: “Dalapa ile görüşene kadar sizin Liderlik yaklaşımınız konusunda fikrim olduğunu sanmıyorum.” dedi.

Bir dakika yöneticisi: Dediğinizden tam bir şey anlayamadım ,diye karşılık erdi.

Sizin bazen otokratik bazen de demokratik lider olduğunuzu düşünüyordum. Fakat bu düşünce tarzım Dalapa ya davranışınızla uyuşmadı. Dedi Girişimci.

” Bu bazı kişileri şaşırtıyor  ” diye açıklamaya başladı Bir dakika yöneticisi. “Uzun zaman için insanlar sadece iki çeşit  liderlik yaklaşımı olduğunu düşündüler: Otokratik ve Demokratik.  Benim bulunduğum uç daha iyi. Demokratik yöneticiler çok yumuşak ve gevşek olmakla, Otokratik  yöneticiler ise çok sert ve baskın olmakla suçlanırlar.

Ben ise, kendisini bu iki uçtan birine yakın gören yöneticileri hep yarım yönetici olarak gördüm .

” Peki sizce iyi bir yöneticiyi tam bir yönetici yapan şey nedir  ? ”

” Esnek olan ve yeri geldiğinde dört farklı liderlik yaklaşımını uygulayabilen yönetici tam bir yöneticidir.”

Dedi bir dakika yöneticisi.

 

1-DİREKTİF VERİCİ LİDERLİK STİLİ

Lider bağlı çalışanına bir takım direktifler verir ve yerine getirmesi için onu yönlendirir.

2-KOÇLUK EDİCİ LİDERLİK STİLİ

Lider yine direktif verir ve yönlendirir.fakat aynı zamanda kararları açıklar. Öneriler alır  ve bağlı  çalışanının gelişimini destekler.

3-DESTEKLEYİCİ LİDERLİK STİLİ

Lider görevin yapılması için bağlı çalışana yardım eder. Ona destek olur ve karar verme sorumluluğunu bağlı çalışanıyla paylaşır.

4-DELEGE EDİCİ LİDERLİK STİLİ

Lider  karar verme ve problem çözme sorumluluklarını  bağlı çalışanına bırakır.

 

KAYNAK:Ken Blanchard, PH.D(çok boyutlu liderlik )