İndirimden kurtulmanın yolları

Genel olarak performansı düşük ürünlerden kurtulmanın en öncelikli uygulama yöntemi olarak indirim göze çarpar. Alternatif olarak mağazalar arası transfer, ürünün sergileme alanındaki değişimler veya fiyat vurgusu ile reklam uygulamaları da stoklardan kurtulmaya çalıştığımız yöntemler arasında gösterilebilir.

Peki her zaman alınan indirim kararı doğru mudur? Yapılan indirimler gerçekten amacına ulaşmakta mıdır? İndirim yapılan dönem ne kadar önemlidir? Benzer bir çok sorunun yanıtını arayabiliriz. Başarı veya başarısızlık bir çok etkene göre değişkenlik gösterebilir. Sezon sonu yapılan bir indirimde strateji gereği ürünün stoklarından kurtulmak istenen bir uygulamada karlılık geri plana atılarak bir sonraki sezonun yatırımında kullanılacak nakit sermaye oluşumu hedeflenirken, sezon içerisinde yapılan indirim stratejisinde ürün çeşitli fiyat vurgusu, fiyat gruplaması, sergi alanı değişikliği, kampanya vurgularının altında yer verilerek ön plana alınır ve ürün üzerinden karlılık beklentisi sürdürülebilir. Bu ve bunun gibi birçok örnek verilebilir. Uygulanacak tüm çalışmalar o dönemden beklentiniz ve şirket çıkarlarınızın doğrultusunda değişimler gösterir.

Özellikle son dönemde gözlemlediğim ve lojistik yapısı güçlü olan firmaların gerçekleştirmiş olduğu bir uygulama ile satış dönemi geçmiş ürünlere gereksiz indirim yapmak yerine müşterinin ürüne ihtiyaç duyduğu aktif dönemlere ürün sevki gerçekleştirilerek ürün indirimsiz veya daha az indirimlerle karlı şekilde satışını devam ettirmesi planlanmaktadır. Bunu bir örnekle açıklamaya çalışalım; yaz sezonuna ait uzun kollu bir body Ocak, Şubat ve Mart aylarında talep görebilecekken Nisan ve Mayıs aylarında talep azalacak ve müşteri indirim beklentisine girecektir. Bu tarz ürünlerde stok merkez depo olarak kullanılabilen alanlara mağazalardan çekilerek buralarda tekrar asortileme işlemleri uygunlandıktan sonra bir sonraki YAZ İNDİRİMLİ DÖNEM (Temmuz- Ağustos) veya KIŞ İNDİRİMSİZ DÖNEM (Eylül-Ekim) gibi sezon alanlarına planlanarak üründen maksimum fayda sağlanabilir. Hatta son dönemde bu sürecin farkına varan bazı firmalar ara asortileme ve kolileme süreçlerini gerçekleştirebilecek alt şirket ve organizasyonlar da kurmaya başladılar.

Perakandecilerin zaman ve kendi süreçleri içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlarına göre farklı iş alanlarına da ihtiyaç duyduklarını kabul etmeliyiz.