Etkinlik mi? Verimlilik mi ?

VERİMLİLİK İŞLERİ DOĞRU YAPMAKLA İLGİLİDİR. ETKİNLİK İSE DOĞRU İŞLERİ YAPMAKLA.

Jean Fabre , bir çok araştırmada ilginç sonuçlara varmış , ünlü bir doğa bilimcidir. Fabre ‘ ın enteresan gözlemlerinden birisi tırtıl böcekleri ile ilgilidir.

Fabre , tırtıl böceklerinin hareketlerini gözlemlemeye başlamıştır.. Boyları 2,5 cm olan böcekler ağaçlar üzerinde uzun bir sıra halinde yaprakları ve diğer küçük böcekleri yiyerek hareket ederler.

Fabre, tırtılları toplar ve içinde çiçek bulunan bir saksının üzerinde halka şeklinde birbiri ardına sıralar.

Tırtıl böcekleri halkayı bozmadan saksının kenarı üzerinde dönerken, Fabre yakında onların boşuna hareket ettiklerini anlayacaklarını , olayın farkına vararak duracaklarını ve saksının içine girerek çiçek yapraklarını yiyeceklerini düşünür. Fakat öyle olmaz . Böcekler , çiçek yaprağına ulaşma imkanına sahip oldukları halde , o tarafa yönelmezler ve daire şeklinde dönmeye devam ederler ; açlıktan ölene kadar.

Fabre, kenidisini de şaşırtan bu olaydan sonra şu sonuca ulaşmıştır:

Böcekler , ” faaliyet” ile “başarıyı” birbirine karıştırdılar. Sürekli hareket halinde olmakla bir şey başardıklarını sandılar. Olabildikleri kadar hareket halinde oldular, meşgul oldukları sürece yürüdüler , halkayı bozma girişiminde bulunmadılar ve böylece hedefe ulaşmadan açlıktan öldüler .

Bu gözlem bize etkinlik ile verimlilik kavramlarının farklı olduğunu göstermektedir. Verimlilik, kaynakların optimum kullanımı ile hedeflere ulaşılması ve sonuç üretilmesidir. Etkinlik ise sadece faaliyette bulunmaktır.

Kaynak: Ezber Bozan Satış Teknikleri