Kötü operasyoncu (allocater ) yoktur, iyi planlamacı vardır. Burada “ AMAÇ “ transferi en az hareket edecek şekilde planlamaktır. ...

Satış kaybı pek gözükmese de perakende firmalarının stoksuzluk dönemlerini devamlı surette takip etmesi gereken bir kalemdir....

Store Planning… Ürün yönetiminde yeni bir kavram mı, yoksa planlamaya farklı bir bakış açısı mı?...

Transferi ürün yönetiminde mağaza ile ürünler arasında ki köprü olarak düşünebiliriz. Ürünü döngüsel olarak ele aldığımızda tasarım – buying – planlama –alokasyon süreçlerini tamamlayıp, son noktada mağazada tüketici ile buluşmasıdır....

Son yıllarda teknoloji ve iletişim kanallarının hızlı gelişmesiyle birlikte Dünya ticaretinde sınırlarda ortadan kalkmıştır. ...

Asıl amaç geçmiş verilerinizi yorumlayarak ,gelecek dönemlerde mağazalarda tutmayı planladığınız ürün adetine karar vermektir....