Sistem kurma aslında sanıldığı kadar karmaşık ve zor bir iş değildir. Sistem önce kurumu teşkil eden en küçük birimden başlayarak geliştirilmelidir....

Jean Fabre , bir çok araştırmada ilginç sonuçlara varmış , ünlü bir doğa bilimcidir. Fabre ' ın enteresan gözlemlerinden birisi tırtıl böcekleri ile ilgilidir. ...