İşiniz bir şeyler satmaksa sürekli duyduğunuz iki kelime olan “Bir düşüneyim” itirazını inceleyip, inceldiği yerden satışa çevirmek ister misiniz? O zaman dikkat!...

Bazı şirketler görme özürlüdür; Theodore Levitt’in dediği gibi miyoptur, geleceklerini göremez....

Raporların doğru şekilde yorumlanması, okunan verilerin doğru analiz edilmesi ve hedeflerin revize edilmesi için önem arz eder. Önemli olan kıyaslanması istenen verinin aynı şekilde bir benzeriyle ilişkilendirilmesidir. ...

2016 yılında perakende sektörü e-ticaret hacmi dünyada 1,5 trilyon $ ‘a ulaştı. 2020 yılında ise bunun 4 trilyon $ ‘ı aşması bekleniyor....

Tüketicilerin omni-channel alışveriş oranları oldukça yükseliyor....

Mağazaya giren ziyaretçinin satışa dönüşüm oranı, birçok şirket için kritik öneme sahip. Özellikle son 10 yılda perakende sektörü bu alana odaklanmış durumda…...