Bir ” t ” anında ürün çeşitliliği

Mağazalarda sezon içinde ürün gruplarında herhangi bir “t” anında istediğimiz, planladığımız bir karışım vardır. Bu karışımı en genel hatlarıyla mağaza içerisinde yer alan option dediğimiz artikel + renkler (optionlar) oluşturmaktadır. Örnek olarak mağazada erkek gömlek kaç option (seçenek) veya bayan triko kaç option gibi.

Peki mağazada yer alacak option sayısı nasıl belirlenir? Option sayısını belirleyen kısıtlar nelerdir?

En başta option sayısı mağaza görsel kapasitesi ile direk sınırlıdır. Yani mağazamız mesela katlı ve askılı 750 option ile döndüğünü varsayarsak herhangi bir “t” anı için (indirim dönemleri hariç) bu kapasitenin fazlaca üstünde olmak istenen bir durum değildir. Option yapacak planlamacının amacı, ilgili zaman aralığı içerisinde mağazadaki ürünlerden maksimum verim almak, mağazadaki atıllığı (satmayan boşta yatan ürünler ile yer değişikliği) minimize etmektir. Bu plan her ay için mağaza –cinsiyet-ürün grubu option hedef sayıları belirlenerek yapılır. Aslında option planların haftalık bazda yönetilmesi hedeflenmektedir. Fakat sapmaların çok fazla olacağı için ay bazda yönetimi daha idealdir. Option planda her ay için bütçelenen ürün gruplarından kaç adet option olacağı yoğun bir analiz ile elde edilebilir .Çok fazla kiriter göz önünde bulundurarak detay aylar planlanır. Burada en temel plan, sezon içerisinde siparişini geçmek istediğimiz ürün grubu –cinsiyet için belirlenen ana option planıdır. Temel nokta ana option yani sezon option planımızı doğru kurgulamaktır. Sezon option planımızı geçmiş sezon verilerden elde edilen bilgiler, gelecek sezon trendi ve makro olarak ilgili ürün grubundaki büyüme eğrisi dikkate alınarak belirlenir. İlk aşama olan cinsiyet-ürün grubu sezon option planımızı bitirdiğimiz varsayalım. ikinci aşama olan ay option hedeflerinin belirlenmesi. Bu aşama ciddi alamda veri analizi gerektiren bir adımdır. Burada option sayısının yanında option için planlanan ömür de devreye girecektir. Bu aşamada, optionlara doğru adeti planlamak ve doğru yaşam ömrü biçmek gerekli.

Sezonda aylara göre ürün grubu option çalışması.

Artikel detayın

Bir sonraki yazımızda option yaşam ömrü ve adetinin belirlenmesi konularını anlatıyor olacağız.